Ly tiệp 1

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Ly thủy tinh mạ vàng

Kích thước: 180ml

Màu sắc: Trắng

Chất liệu: Thủy tinh mạ vàng

Xuất xứ: Tiệp Khắc

Danh mục: